ONLINE PLATFORMA

Integrovaná starostlivosť


na Slovensku

Vitajte na stránke
Integrovaná starostlivosť
na Slovensku

Vitajte na stránke Integrovaná starostlivosť na Slovensku

Cieľom platformy je poskytnúť prehľad o súčasnom stave, posilniť kompetencie a vedomosti v oblasti integrovanej starostlivosti, podporiť multidisciplinárnu spoluprácu, stimulovať budovanie siete profesionálnych kontaktov v sociálnych službách a zdravotníctve na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Viac informácií o dôvode vzniku online platformy nájdete v časti ÚVOD

Pri prezeraní materiálov odporúčame začať so sekciou PRIPRAVIŤ SA, následne prejsť k sekcii POZOR a na záver k sekcii ŠTART. Poradie dostupných materiálov si môžete zvoliť aj individuálne, na základe Vašich preferencií. 

Zvoľte sekciu, ktorú si chcete prezerať ako prvú

Táto online platforma bola navrhnutá v rámci medzinárodného projektu SCIROCCO Exchange – Centra riadenia znalostí – a slúži pre všetkých odborníkov pracujúcich v zdravotníctve a v sociálnom sektore.

Viac informácií o online platforme Integrovaná starostlivosť na Slovensku nájdete v časti O NÁS.