Príklady dobrej praxe na Slovensku

Nájdite inšpiráciu, oboznámte sa s výhodami multidisciplinárnej integrovanej starostlivosti a spoznajte význam a dôležitosť individualizovaných liečebných plánov, ktoré stavajú pacienta do centra pozornosti. 

Zaujíma Vás, ako vyzerá efektívna integrácia služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti? Inšpirujte sa príkladmi dobrej praxe na Slovensku!

Dom ošetrovateľskej starostlivosti.
DOS Humenné

Zariadenie sociálnej pomoci.
DOS Humenné

Pomoc pre rodiny pri starostlivosti o človeka s demenciou v domácom prostredí

Alzheimerfórum

Online prístupy k ďalším subjektom integrovanej starostlivosti na Slovensku

Národný navigátor

Dostupná služba v situácii bezvládnosti
viac info

Motivačný systém

Kreditované e-learningové vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov
viac info

Systém bezpečnosti pacienta

Chránte Vašu ambulanciu
viac info

Ostaňte v obraze

Všetko, čo potrebujete vedieť skôr, ako navštívite vášho lekára
viac info

Lieky s rozumom

Rozumná spotreba liekov sa týka každého z nás
viac info

Akadémia

Vzdelanie slovenského pacienta
viac info
Ďalšie v sekcii POZOR

Strategické dokumenty

Aktuálny rámec implementácie
integrovanej starostlivosti na Slovensku

Publikácie

Prehľad publikácií týkajúcich sa
integrovanej starostlivosti