Implementácia

Projekty realizované na Slovensku

  • Projekt alertu a núdzovej intervencie počas pandémie COVID-19 (IT MZ SR)
Databáza kontaktov v sociálnych službách a zdravotníctve:
  • V príprave

Ak chcete byť zaradená/ý do databázy kontaktujte zuzana.katreniakova@upjs.sk

Ďalšie v sekcii ŠTART

Nástroje

Nástroje pre zefektívnenie implementácie
integrovanej starostlivosti

Použitie na Slovensku

Aktuálny rámec implementácie
integrovanej starostlivosti na Slovensku