Príklady dobrej praxe z iných krajín

Oboznámte sa s výhodami multidisciplinárnej integrovanej starostlivosti a spoznajte význam a dôležitosť individualizovaných liečebných plánov, ktoré stavajú pacienta do centra pozornosti. 

Zaujíma Vás ako vyzerá efektívna integrácia služieb sociálnej a zdravotnej starostlivosti? Inšpirujte sa príkladmi dobrej praxe z iných krajín!

Chronické ochorenia sa týkajú nás všetkých.
Prečo je integrácia dôležitá?

Chronické ochorenia a zdravé starnutie.

Integrovaná starostlivosť. Príbeh Samuela

Integrovaná starostlivosť pre všetky komunity

Program Integrovanej starostlivosti
pre seniorov:
Embrace

Efektívna integrácia sociálnej
a zdravotnej starostlivosti

Digitálne vylepšené a integrované zdravotnícke
a opatrovateľské služby

Ďalšie v sekcii PRIPRAVIŤ SA

Integrovaná starostlivosť

Základné koncepty a princípy
integrovanej starostlivosti

Model CCM

Efektívny rámec starostlivosti
o ľudí s chronickými chorobami