POZOR

Prehľad dokumentov o aktuálnom stave integrácie sociálnej a zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Oboznámenie so strategickými dokumentami, publikáciami a príkladmi dobrej praxe týkajúcimi sa integrovanej starostlivosti na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Strategické dokumenty

Aktuálny rámec implementácie integrovanej starostlivosti na Slovensku

Publikácie

Prehľad publikácií týkajúcich sa integrovanej starostlivosti na Slovensku

Príklady dobrej praxe

Inšpiratívne príklady
dobrej praxe na Slovensku

Strategické dokumenty

Aktuálny rámec implementácie integrovanej starostlivosti na Slovensku

Publikácie

Prehľad publikácií
týkajúcich sa integrovanej starostlivosti

Príklady dobrej praxe

Inšpiratívne príklady
dobrej praxe
na Slovensku

Strategické dokumenty

Aktuálny rámec implementácie
integrovanej starostlivosti
na Slovensku

Publikácie

Prehľad publikácií týkajúcich sa
integrovanej starostlivosti
na Slovensku

Príklady dobrej praxe

Inšpiratívne príklady
dobrej praxe na Slovensku