KTO STOJÍ ZA ONLINE PLATFORMOU

História a kontakty

História projektu

V dôsledku starnutia populácie a nárastu chronických chorôb predstavuje dostupná efektívna zdravotná a sociálna starostlivosť čoraz väčšiu celospoločenskú výzvu. Kvalita zdravotnej a sociálnej starostlivosti na Slovensku naviac stále výrazne zaostáva za európskymi štandardmi. Za účelom riešenia týchto výziev bol iniciovaný projekt SCIROCCO Exchange, do ktorého sa zapojilo celkovo 75 regiónov a organizácií v rámci Európy a tiež Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Singapuru a USA. Táto online platforma vznikla ako jeden z kľúčových výstupov projektu SCIROCCO Exchange. 

 

Online platforma Integrovaná starostlivosť na Slovensku vznikla s cieľom poskytnúť prehľad o súčasnom stave integrovanej starostlivosti, posilniť kompetencie a vedomosti v oblasti integrovanej starostlivosti, podporiť zručnosti pre multidisciplinárnu spoluprácu, stimulovať budovanie siete profesionálnych kontaktov v sociálnych službách a zdravotníctve.

Platforma je voľne dostupná a môžete ju využívať zdarma.

Kontaktný formulár

Máte záujem zistiť viac o online platforme Integrovaná starostlivosť na Slovensku?
Kontaktuje národnú koordinátorku Dr. Ivetu Nagyovú – iveta.nagyova@upjs.sk

Máte záujem dozvedieť sa viac o nástroji SCIROCCO Exchange a jeho využití v praxi?
Kontaktujte koordinátorku projektu SCIROCCO Exchange Dr. Andreu Pavlickovu – Andrea.Pavlickova@nhs.scot

Chcete nám poskytnúť spätnú väzbu?
Odošlite nám ju cez online formulár.

Táto online platforma vznikla v spolupráci s Multidisciplinary Centre for Chronic Conditions (MC3) a je financovaná z projektov SCIROCCO Exchange (EK 3rd HP-PJ-2018; No. 826676) a VEGA 1/0372/20.
Pre viac informácií prosím navštívte https://www.scirocco-project.eu/.

Táto online platforma vznikla
v spolupráci s
Multidisciplinary Centre for Chronic Conditions (MC3)
a je financovaná z projektov
SCIROCCO Exchange (EK 3rd HP-PJ-2018; No. 826676) a VEGA 1/0372/20.

Pre viac informácií prosím navštívte 
https://www.scirocco-project.eu/.