PRIPRAVIŤ SA

Poskytuje prehľad základných poznatkov týkajúcich sa integrovanej starostlivosti. 
Vysvetľuje východiskový teoretický model, na ktorom je založená integrovaná starostlivosť. 
Popisuje hlavné ciele a princípy integrovanej starostlivosti. 
Prináša široké spektrum príkladov dobrej praxe z iných krajín.

Integrovaná starostlivosť

Základné koncepty a princípy
integrovanej starostlivosti

Model CCM

Efektívny rámec starostlivosti
o ľudí s chronickými chorobami

Príklady dobrej praxe

Inšpiratívne príklady dobrej praxe
z iných krajín

Integrovaná starostlivosť

Základné koncepty
a princípy
integrovanej starostlivosti

Model CCM

Efektívny rámec starostlivosti
o ľudí s chronickými chorobami

Príklady dobrej praxe

Inšpiratívne príklady
dobrej praxe
z iných krajín