Integrovaná starostlivosť

Základné koncepty a princípy integrovanej starostlivosti

Integrované zdravotnícke a sociálne služby zamerané na človeka znamenajú, že do centra zdravotných systémov sa dostanú komplexné potreby ľudí a komunít a občania získajú možnosť aktívnejšie sa podieľať na vlastnom zdraví (WHO, 2016). Integrovaná starostlivosť je najvhodnejšia pre ľudí s medicínsky zložitými alebo dlhodobými potrebami starostlivosti, tento termín by sa však nemal vzťahovať iba k zvládaniu zdravotných problémov, ale aj na širšiu podporu zdravia a celkovej fyzickej a psychickej pohody. Definícia integrovanej starostlivosti je fluidná, podlieha permanentnému vývinu a diskusii, ale v jadre tejto definície môžeme nájsť stabilný záväzok s cieľom zlepšovať kvalitu a bezpečnosť zdravotníckych a sociálnych služieb prostredníctvom trvalých a koproduktívnych partnerstiev (Goodwin, 2016).

Zdroje:

WHO (2016) https://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/framework/en/
Goodwin N. Understanding Integrated Care. International Journal of Integrated Care. 2016;16(4):6. DOI: http://doi.org/10.5334/ijic.2530

Ďalšie v sekcii PRIPRAVIŤ SA

Model CCM

Efektívny rámec starostlivosti
o ľudí s chronickými chorobami

Príklady dobrej praxe

Inšpiratívne príklady dobrej praxe
z iných krajín