Publikácie

Pozrite si prehľad publikácií týkajúcimi sa integrovanej starostlivosti na Slovensku. Zistite viac o aktuálnom stave integrácie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, navrhovaných konceptoch a  pripravovaných legislatívnych zmenách.

Scirocco-exchange-tool

Chronologický prehľad publikácií týkajúcich sa integrovanej starostlivosti na Slovensku

Hľadanie a pridávanie publikácií v časti „Aktíva“

CHRODIS – SK

Oficiálna stránka dvoch dokončených celoeurópskych projektov: CHRODIS  a Chrodis plus

MC3

Oficiálna stránka Multidisciplinárne centrum pre chronické podmienky

Ďalšie v sekcii POZOR

Strategické dokumenty

Aktuálny rámec implementácie
integrovanej starostlivosti na Slovensku

Príklady dobrej praxe

Inšpiratívne príklady dobrej praxe
na Slovensku