Strategické dokumenty

Oboznámte sa so strategickými dokumentami týkajúcimi sa integrovanej starostlivosti na Slovensku. Zistite viac o aktuálnom stave integrácie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, navrhovaných konceptoch a  pripravovaných legislatívnych zmenách.

Ďalšie v sekcii POZOR

Publikácie

Prehľad publikácií týkajúcich sa
integrovanej starostlivosti

Príklady dobrej praxe

Inšpiratívne príklady dobrej praxe
na Slovensku